La competència digital a l'educació primària, coordinat per Miquel Àngel Prats i publicat per la UOC, és un altre llibre que marca pautes de treball cooperatiu i constructivista per mitjà de les noves tecnologies de la informació, la comunicació i l'accés al coneixement. He començat a llegir-lo i crec que en trauré moltes idees per a sistematitzar i programar millor la meua pràctica docent amb les TIC a secundària. L'editorial el presenta així:
external image competencia_digital_.jpgPortada_Usos_educatius_blocs.jpg
"El tema que ens ocupa és força complex, i simple alhora. Complex, ja que se n’ha escrit molt en poc temps i hi ha un munt d’interpretacions segons les diferents visions i formes de portar a terme aquest nou llenguatge tecnològic emergent a l’escola i a l’aula; i simple, perquè és ja una obvietat la imperiosa necessitat de formar el nostre alumnat d’avui dia en tot un seguit de competències que ben aviat faran servir en el món laboral i que molt probablement van molt més enllà de les aplicacions que avui fem servir. I la competència digital és una d’aquestes capacitats cada cop més necessàries per fer front eficaçment a tots els reptes que ens ofereix la societat d’aquest nostre segle XXI. Pel que fa al llibre, l’estructura és ben senzilla: un primer capítol que permet fer un breu i ràpid repàs al context tecnològic i socioeducatiu actual, així com posar les bases sobre el que s’entén per alfabetització digital i competència digital, i fer una proposta agosarada de com s’haurien d’incorporar les TIC/TAC en el nostre sistema educatiu; un segon capítol desenvolupat per tres mestres de primària i experts coneixedors de les TIC del grup de recerca PSiTIC de la FPCEE Blanquerna, que han pogut esbrinar quin és el tractament que es fa de la competència digital en totes les àrees i en els tres cicles de primària dels nous decrets de primària, a banda de presentar un seguit d’interessants propostes didàctiques per portar directament a l’aula; i un tercer capítol en què es presenten quatre projectes d’escola que treballen la competència digital des de diferents angles, visions i perspectives."

D'altres títols de la col·lecció "Did@c-TIC's" (Ed. UOC) són: Educació, museus i TIC, Les TIC a l' educació infantil, Les WebQuest en l'educació infantil i primària, Projectes telemàtics a l'educació primària: un recurs per transformar l'escola, Recursos TIC per a la tutoria en l'educació secundària, i Usos educatius dels blogs. De tots aquest títols es pot fer una previsualització o lectura limitada a la tercera part aproximadament del contingut dins del cercador de llibres de Google.Documents sobre Web 2.0, educació lingüística i literària, i glossari sobre TIC