Marcadors socials de favorits (Social Bookmarking)

Els sistemes de marcatge en línia, coneguts amb el nom de marcadors socials (social bookmarking) ens faciliten en gran mesura el registre dels nostres favorits.
En primer lloc, podem accedir a la nostra llista de favorits des de qualsevol ordinador connectat a Internet.
En segon, podem compartir-los amb companys/es de feina o amb qui vulguem. Igualment, podem tenir la nostra llista privada.
I tercer, podem trobar usuaris amb interessos idèntics als nostres, que utilitzen les mateixes folcsonomies (etiquetes) i accedir als seus favorits.


DIIGO


Us proposem de registrar-vos a Diigo pels avantatges que forneix en comparació amb altres webs del seu gènere. Inconvenient: Només es troba en anglés.

Exemple de Grups en DIIGO: Schools & Education
Exemple de marcadors de Verbascripta en DIIGO
Els marcadors de 13 persones que segueix Verbascripta
Persones que segueixen els marcadors de Verbascripta
--Diigo - "Potente herramienta de investigación on-line"(entrada de blog)
--Tutorials de Diigo en anglès.
--Tutorial en anglès en format de presentació sobre Diigo.


MISTER WONG


Mister Wong té l'avantatge d'estar en totalment en castellà i de ser quasi tan útil com l'anterior. Paga la pena registrar-se ací si el conflicte és l'anglés de l'anterior web.
--Coses de Mister Wong.
--Ajuda en castellà de Mr Wong.